Dziś jest poniedziałek, 11 grudnia 2023 r.   

Rolniczy handel detaliczny
Aby ułatwić rolnikom rozpoczęcie działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie publikuje listę najważniejszych aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia.
  1. USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.)
  2. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2017 poz. 149)
  3. USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. 2016 poz. 1961)
  4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. 2017 poz. 2159)
  5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2161)
  6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz.U. 2016 poz. 2192)
Ponadto zamieszczamy również informację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bezpieczeństwa żywności przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 0000-00-00 00:00:00
Data opublikowania: 0000-00-00 00:00:00

pobierz w formacie pdf