Dziś jest niedziela, 14 kwietnia 2024 r.   

Wzory dokumentow

Wzory dokumentów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie publikuje następujące wzory dokumentów, z nadzieją, że będą one pomocne rolnikom w kontaktach z PIW Lublin i usprawnią sposób załatwiania ich spraw.

 1. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju, plik w formacie *.xlsx
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń do rzeźni, plik w formacie *.pdf, lub *.docx.
 3. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń po zakupie do swojego gospodarstwa, plik w formacie *.pdf, lub *.docx.
 4. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń po sprzedaży ze swojego gospodarstwa, plik w formacie *.pdf, lub *.docx.
 5. Oświadczenie o zaprzestaniu hodowli trzody chlewnej, plik w formacie *.docx.
 6. Wniosek o zarejestrowanie stacjonarnej działalności paszowej, plik w formacie *.pdf.
 7. Wniosek o zarejestrowanie działalności paszowej, polegającej na składowaniu i transporcie pasz, plik w formacie *.pdf.
 8. Procedura wywozu zwierząt towarzyszących do krajów trzecich, plik w formacie *.docx.
 9. Informacja dotycząca przeprowadzonych szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie, plik w formacie *.doc.
 10. Raport miesięczny z występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji, plik w formacie *.doc.
 11. Raport miesięczny z występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, plik w formacie *.doc.
 12. Zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie rozpoczęcia/zaprzestania działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, plik w formacie *.docx.
 13. Wniosek o wpis gospodarstwa do rejestru podmiotów nadzorowanych, plik w formacie *.docx, lub *.pdf.
 14. Wniosek o rejestrację usługowego transportu pasz, plik w formacie *.doc
 15. Zgłoszenie produkcji pierwotnej, plik w formacie *.pdf.
 16. Wniosek o wydanie decyzji dla stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkiego świń, plik w formacie *.docx.
 17. Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia, plik w formacie *.pdf.
 18. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności nadzorowanej (prowadzenie pasieki), plik w formacie *.docx i *.pdf.
 19. Aktualizacja zgłoszenia i wniosek o zaświadczenie (prowadzenie pasieki). Plik w formacie *.docx i *.pdf.
 20. Zgłoszenie zasiedlenia fermy brojlerów, plik w formacie *.docx i *.pdf.
 21. Zgłoszenie zasiedlenia kurnika zwiększoną obsadą, plik w formacie *.docx i *.pdf.
 22. Wniosek o zatwierdzenie środków transportu zwierząt, plik w formacie *.docx i *.pdf i załączniki do niego: oświadczenie o niekaralności, plik w formacie *.docx i *.pdf, oraz plan na wypadek sytuacji kryzysowej, plik w formacie *.docx i *.pdf
 23. Zgłoszenie hodowli psów, kotów, fretek, plik w formacie *.docx i *.pdf.
 24. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw hodujących do 300 świń rocznie, plik w formacie *.docx.
 25. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw hodujących powyżej 300 świń rocznie, plik w formacie *.docx.
 26. Działalność paszowa obrót papierowy, plik w formacie *.docx.
 27. Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynari, plik w formacie *.docx i *.pdf.
 28. Wniosek o wpis zakładu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią do rejestru zakładów prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynari, plik w formacie *.docx i *.pdf.
 29. Wskaźnik śmiertelności dziennej, plik w formacie *.xlsx.
 30. Wzór dokumentu przemieszczenia dla owiec i kóz, plik w formacie *.docx.
 31. Wzór dokumentu przemieszczenia dla świń, plik w formacie *.docx.
 32. Wzór dokumentu przemieszczenia dla wielbłądowatych i jeleniowatych, plik w formacie *.docx.
 33. Wzór oświadczenia o braku upadków, plik w formacie *.doc.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 0000-00-00 00:00:00
Data opublikowania: 0000-00-00 00:00:00

pobierz w formacie pdf