Dziś jest środa, 26 luty 2020 r.   

 

Rozporządzenie nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krasnostawskiego, lubelskiego i świdnickiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 07.02.2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2020.1024 Rozporządzenia nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krasnostawskiego, lubelskiego i świdnickiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/1024/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJ

Rozporządzenie nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 06.02.2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2020.972 Rozporządzenia nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/972/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJ

GRYPA PTAKÓW

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 04.01.2020 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2020.104 Rozporządzenia nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krasnostawskiego, lubelskiego i świdnickiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2020/104/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJ
TUTAJ znajdują się podstawowe informacje na temat tej choroby.


Rozporządzenie nr 4/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu lubelskiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 12.11 2019 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2019.6003 Rozporządzenia nr 4/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu lubelskiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2019/6003/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJPolska smakuje - kupuj świadomie

Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt polski”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Więcej na stronie: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski

Plakat Produkt Polski


Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu lubelskiego

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarzz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 29.05 2019 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2019.3404 Rozporządzenia nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu lubelskiego.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3404/
lub bezpiśredni link do aktu; TUTAJPraktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Szanowni Państwo,
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuję skan ulotki informacyjnej dla rolników pt.: „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”
Aby zapoznać się ze wskazówkami kliknij TUTAJ
Publikujemy również oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego dla zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią, z którym można się zapoznać TUTAJ
Główny Lekarz Weterynarii na swojej stronie pod adresem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia publikuje wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią.


Główny Lekarz weterynarii po raz kolejny przypomina o zasadach obowiązujących podczas dezynfekcji pojazdów służących do transportu zwierząt

SZANOWNI PAŃSTWO, HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) w kraju Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania ZASAD BIOASEKURACJI w gospodarstwach utrzymujących świnie, w tym o konieczności: PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU ZWIERZĄT
Aby zapoznać się z zasadami kliknąć TUTAJ


Restrykcje w przemieszczaniu trzody chlewnej w związku z zagrożeniem ASF

Główny Lekarz Weterynarii podaje do wiadomości zakres restrykcji nałożony na przemieszczanie trzody chlewnej w związku z zagrożeniem ASF. Aby zapoznać się z zakresem restrykcji proszę kliknąć TUTAJ


Padłe dziki

ulotka informacyjna


Spis stad

ARiMR przypomina o zbliżającym się terminie corocznego obowiązkowego spisu stad.
ulotka informacyjna


Zagrożenie ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje o aktualizacji wymagań w zakresie utrzymywania trzody chlewnej w związku z dalszym pogarszaniem się sytuacji epizootycznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.


Bieżące informacje dostępne są na stronie aktualności, do której można przejść bezpośrednio klikając >>>TUTAJ<<<.


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie przekazuje informację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bezpieczeństwa żywności przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego. >>>KLIKNIJ TUTAJ<<<.
Zapraszamy również do zapoznania się z zawortością menu "Rolniczy handel detaliczny"


Zagrożenie grypą ptaków

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iż nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722).

Publikuje jednocześnie ulotkę informacyjną:
ulotka informacyjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722). Treść rozporządzenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.
Jednocześnie nakazuje między innymi utrzymanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem oraz zachowanie zasad bioasekuracji, w tym stosowanie mat dezynfekcyjnych i środków dezynfekujących oraz zasad higieny osobistej, czyszczenie i odkażanie sprzętu i urządzeń używanych do obsługi drobiu.
Wszelkie niepokojące objawy chorobowe występujące u drobiu należy zgłaszać do lekarzy weterynarii lub do Inspekcji Weterynaryjnej.

Z-ca PLW
w Lublinie
Tomasz Brzana

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie przekazuje ulotkę Głównego Lekarza Weterynarii o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8, oraz przekazuje informację dla lekarzy wolnej praktyki.


Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii Informacja dla lekarzy wolnej praktyki

W dziale aktualności znajdują się również Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych, dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Jest tam również ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zasady tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.

Lista kontrolna elementw bioasekuracji.

Zaświadczenia paszowe

W celu otrzymania "zaświadczenia paszowego", czyli zaświadczenia o zgłoszeniu prowadzenia działalności na poziomie produkcji pierwotnej pasz w zakresie wytwarzania produktów rolnych, w tym ich uprawy, zbioru, przechowywania, transportu lub ich wprowadzania na rynek paszowy zgodnie z wytycznymi rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz i umieszczeniu w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie należy złożyć w sekretariacie tutejszego inspektoratu wypełniony wniosek, który dostępny jest  tutaj.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  • Potwierdzenie dokonania wpłaty 17zł tytułem "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia" na konto urzędu miasta: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
  • dokument potwierdzający nadanie numeru producenta (decyzja o nadaniu numeru, lub zaświadczenie o nadaniu numeru z ARiMR)

W zależności od umiejscowienia użytkowanych gruntów wniosek składa się u swojego właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Stosowanie antybiotyków

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/16-07-13-ulotka-antybiotyki.pdf dostępna jest ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt.

Informacja na temat grupowego utrzymywania loch i loszek

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/ulotka dla hodowcow swin.doc dostępna jest ulotka z informacjami na temat nowych warunków grupowego utrzymywania loch i loszek wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r.